Úvod

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš,
                   keď sa chystá na svätú púť.
                       Až pôjdu vyprahnutým údolím,
                                        premenia ho na prameň,
                          lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.
                                          Stúpajú a síl im pribúda,
                                     až na Sione uvidia Boha najvyššieho.  
                       

                                                                            Žalm 84, 6-8

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Autorské práva sú vyhradené a ďalšie šírenie obsahu z  týchto stránok  bez predošlého
písomného súhlasu  od CK  Priska Kapitanová STELLA MARIS držiteľa autorských práv je zakázané.