Lurdy - Fatima - Turín

LURDY - FATIMA - TURÍN 

MONACO-S.D.COMPOSTELA- BATALHA-ZARAGOZA-MONTSERAT - BARCELONA

PROGRAM ZÁJAZDU:

1.deň: Odchod v skorých ranných hodinách z Košíc do Rakúska a ďalej cez Taliansko do Francúzska.

2.deň: V popoludňajších  hodinách  príchod do Francúzska na Ligurskú rivieru, 9 hodinová bezpečnostná prestávka v Monacu. Svätá omša, prehliadka historického centra mesta, záhrady, striedanie stráže.  Podvečer odchod na miesto ubytovania. Ubytovanie -  nocľah.

3.deň: Po raňajkách odchod do  Lúrd. V popoludňajších hodinách   príchod do Lúrd. Ubytovanie, sv. omša, prehliadka jednotlivých miest. Ubytovanie, večera,  nocľah.

4.deň: Po raňajkách odchod na medzinárodnú svätú omšu, po sv. omši, krížová cesta. Prehliadka komplexu bazilík  - Baziliky Nepoškvrneného Počatia, podzemná Bazilika Pia X. Prehliadka Jaskyne zjavenia, návšteva rodného domu sv. Bernadetty, väzenie, farský kostol, vyšetrovacia budova, kde obhajuje malá Bernadetta svoje videnie. O 17,00 hod. procesia so Sviatosťou Oltárnou s požehnaním chorých. O 20,30 hod. nezabudnuteľný sviečkový sprievod.  Ubytovanie,  večera , nocľah.

 5.deň: Ráno  sv. omša. Po raňajkách pokračovanie náboženského programu v LURDOCH prehliadkou diapozitívov o živote sv. Bernadetty, návšteva kúpeľov.  Večer odchod nočnou jazdou do S.D.Compostela.

6. deň: Ráno príchod do S.D.Compostela.  9 hodinová prestávka. S.D.Compostela je  najväčšie pútnické miesto v Španielsku. Tu sú uložené ostatky sv. apoštola Jakuba, patróna pútnikov. Prehliadka baziliky, a iné pamätihodnosti, sv. omša. V poobedňajších hodinách odchod do Fatimy.  Večerných hodinách príchod do Fatimy. Ubytovanie, večera , nocľah.  

7. deň: Po raňajkách v rámci celodenného náboženského programu Fatime sa zúčastníme svätej omše v hlavnej bazilike a sviečkovej procesie. Fatimské posolstvo učí aj optimizmu. Nepredvídané a často dramatické osudy sveta a jednotlivých osôb, nabádajú ľudí k pesimizmu, vzbudzujú presvedčenie o všemohúcnosti zla a zoslabujú vieru. Tomuto ľudstvu 21. storočia, zmätenému a ustrašenému, Panna Mária prináša posolstvo optimizmu: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“  Večera,   nocľah.

8.deň:Po raňajkách návšteva rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto v Aljustreli, ktorí dostali posolstvá o šírení úcty k Nepoškvrnenému srdcu P. Márie, vyzýva nás k častým modlitbám, prosí nás prinášať obety za hriešnikov, nikdy už neurážať Boha a prosí o výstavbu kostola na mieste zjavenia. Krížová cesta. Krátka návšteva  Batalhy, prehliadka dominikánskeho kláštora, ktorá je zasvätená P. Márií Víťaznej. Kostol patrí k najkrajším a najvýznamnejším kresťanským stavbám v Európe. Vznikla na základe sľubu kráľa Joao I. ktorý dal sľub P. Márií, keď vyhraje bitvu proti Španielom, postaví kláštor. Večer odchod nočnou jazdou do španielskej Zaragozy.

9. deň:Ráno príchod do Zaragozy.  V centre sa nachádza bazilika de Pilar, kde sa  zjavila P. Mária na stĺpe.V roku 1640 sa tu  stal veľký zázrak, keď dedinský mládenec, ktorý mal amputovanú nohu prosil o uzdravenie.  V katedrále  La Seo, sa nachádza starý antický obraz, kde je zobrazený zázrak svätej hostie, ktorý sa stal v roku 1427.  Krátka prehliadka stredu mesta s gotickou katedrálou. Popoludní odchod na ubytovanie.  Ubytovanie,  nocľah.

10. deň: Po raňajkách   odchod do Montserratu – prehliadka kláštora a chrámu.  Tento monument  je  vybudovaný na skalných útesoch, čo fascinuje každého návštevníka. V chráme na hlavnom oltári je uložená čierna soška Madony, ku ktorej sa utiekajú všetci Katalánci. Na poludnie odchod do Barcelony, krátka prehliadka mesta s jeho klenotom Sagráda Familia. Nočný prejazd cez Francúzsko do Talianska.

11.deň:V ranných hodinách príchod do Turína. V šere kráľovskej kaplnky turínskej katedrály, vysoko na oltári, chránené masívnymi mrežami, nepriestrelným sklom a elektronickým alarmom, odpočíva v relikviári pohrebné plátno, v ktorom sa zázračným spôsobom uchoval odtlačok Ježišovho tela, ako podivuhodné svedectvo o jeho smrti ukrižovaním. Prehliadka  Seleziánského kláštora DON BOSCO - bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol sv. Františka Salezkého, kostol Pinardi. V poobedňajších hodinách odchod na miesto ubytovania.   V poobedňajších hodinách odchod nočnou jazdou  na Slovensko. 

12.deň:Príchod do Košíc vo večerných hodinách.

V programe je zahrnutá každodenná sv. omša!!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Termín:                                                                                                                                                                     

Cena:           

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   

V cene zájazdu je: Doprava klimatizovaným autobusom,/Scania, Bova, Mercedes/kávovar DVD/

6x ubytovanie

4x **hotel  2,3- posteľové izby so soc. zariadením 2x v Lurdoch,  2x Fatima ,

2x -  F1- 3- posteľová izba s umývadlom -jedna menželská posteľ a jedna nad ňou, /sprchy na chodbe/

6x raňajky- kontinentálne,

4x večera-kontinentálne - 2x Lurdy- 2xFatima

 sprievodca , kňaz,  poistenie insolventnosti CK,DPH,

V cene nie je zarátané: komplexné cestovné poistenie Union pre účastníkov zájazdu.24,-€ur

                                  

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
                  00421 /0/905 267 868