PRAŽSKÉ JEZULIATKO - SVATÁ HORA

 

PRAŽSKÉ JEZULIATKO - SVATÁ HORA

 

Program:

1.deň: V skorých ranných hodinách odchod z Košíc do Prahy k P.Márií Víťaznej - Pražské Jezuliatko.

Už vyše 400 rokov je Pražské Jezuliatko predmetom úcty veriacich, ale aj svedkom úpadku viery a nádeje. Soška Pražského Jezuliatka pochádza podľa prameňov zo Španielska. Tu tiež bola pravdepodobne zhotovená niekedy v druhej polovici 16. storočia alebo skôr. Legenda hovorí, že sa Ježiško zázračne ukázal istému mníchovi, ktorý podľa jeho podoby sošku vymodeloval. Podľa inej legendy vlastnila sošku svätá Terézia od Ježiša, ktorá veľmi uctievala Ježišovo detstvo a rozširovala úctu k Dieťaťu Ježišovi po celom Španielsku. Vraj sošku darovala svojej priateľke, ktorej dcéra sa vydávala do Prahy. Prehliadka kostola sv. omša. Ubytovanie, večera, nocľah.

 

2. deň: po raňajkách presun na hrad celodenná prehliadka: navštívime katedrálu ostatkami svätých: sv.Víta, sv. Vojtecha, sv.Václava, baziliku sv.Jiřího - /sv. Juraja/ a iné sakrálne objekty.

Prvý chrám sv. Víta, ktorý mal podobu rotundy, bol založený kniežaťom Václavom, ktorý sa stal svätým patrónom a nebeským ochrancom národa Čechov a českej zeme. Pretože do tohto prvotného chrámu bolo telo svätého Václava zo Starej Boleslavi privezené, získalo toto miesto nové posvätenie. A tak keď bolo za kniežaťa Boleslava II. a za spoluúčasti jeho sestry Mlady založené pražske biskupstvo, stal sa neveľký kostolík sv. Víta biskupským chrámom a tým aj stredobodom novej českej cirkevnej provincie. Ešte K svätovítskej rotundy prispelo, že sem boli prenesené ostatky druhého pražského biskupa a ďalšieho z radu českých patrónov - sv. Vojtecha, ulúpené českým vojskom v Hnezdne. Pôvodnu rotundu sv. Víta nahradila potom bazilika, ktorej budovanie začal v roku 1060 knieža Spytihněv II. (1055-1061). V katedrále je pochovaný aj sv. Ján Nepomucký,

ktorý bol zhodený do rieky Vltavy- Karlovho mostu. Po celodennej prehliadke odchod na ubytovanie, večera , nocľah.

 

3.deň: po raňajkách odchod na významné mariánske pútnické miesto : Příbram - SVATA HORA.

Najvýznamnejšou pozoruhodnosťou Příbrami je národná kultúrna pamiatka Svätá Hora. Toto známe e mariánske pútnické miesto sa týči nad mestom vo výške cca 590 m už viac ako 300 rokov.
Počiatky kultu milostné sošky P. Márie Svatohorské sa podľa povestí viažu s dobou pôsobenia arcibiskupa Arnošta z Pardubíc v polovici 14. storočia. Ten mal podľa známej legendy sošku P. Márie sám vyrezať z hruškového dreva. Svätá Hora sa vyznačuje predovšetkým nádhernou stavbou baziliky Nanebovzatia Panny Márie .Pýchou chrámu je aj hlavný oltár - celý zo striebra.
K areálu Svätej Hory patrí tiež niekoľko pamiatok stojacich bezprostredne pri pútnickom mieste, napr. Kamenný stĺp s pozlátenou sochou P. Márie Svatohorské, súsošie Kalvárie z roku 1692, Svatohorský (Svatováclavský) dub, Mariánska studnička a Krížová cesta. Po prehliadke a sv. omši odchod na Slovensko. Príchod v neskorých nočných hodinách.

 

 

Zmena programu vyhradená podľa okolností!!

Púť je spojená s každodennou sv. omšou!

 

Nástupné miesta:  KE,PO,PP,RB,Žilina,Trenčín,Trnava,BA

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
č.z.18501

Termín: 05.07.- 07.07.2018                                                         

Cena:    138,- €

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

V cene  je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom- /BOVA, SCANIA, MERCEDES/ DVD, kávovar.

2x ubytovanie - kláštorné ubytovanie alebo študentský internát

2x raňajky- kontinentálne,

2x večere - kontinentálne,

tech. sprievodca,  poistenie   insolventnosti, DPH.

V cene nie je zarátanéKomplexné cestovné poistenie Union  6,- €
                                         Miestný poplatok 2,-€ na 2dni
                                         sprievodca katedrály sv. Víta a Starý kráľovský palác 50,-Kč

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VSTUPY:

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris.ck@gmail.com">mailto:stellamaris.ck@gmail.com">stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868