Rím

 

                        PÚŤ DO RÍMA

                             ROK 2016

 

                  Božieho Milosrdenstva

 

 

 

PROGRAM ZÁJAZDU:
1.deň:
odchod v ranných hodinách non stop jazdou cez Rakúsko do Talianska s krátkymi  občerstvovacími zastávkami.

2.deň:  V ranných hodinách príchod do Ríma. Prehliadka baziliky sv. Pavla za hradbami, - Španielske schody, kostol Najsvätejšej Trojice, Fontana di Trevi, Qirinál,. Ubytovanie,  nocľah.

3.deň: Po raňajkách prehliadka  baziliky  sv. Kríža, tu sa nachádzajú pozostatky dreva Kríža ukrižovania Pána Ježiša s klincami a tromi tŕňami koruny, ktoré v r. 320 priviezla z Jeruzalema sv. Helena – matka cisára Konštantína. Bazilika sv. Jána v Lateráne /rímska katedrála -matka chrámov/, Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v budove Scala Santa, bazilika sv. Klementa, kde sa nachádza hrob a pozostatky sv. Cyrila, bazilika sv. Petra v okovách, kde sa nachádzajú okovy, ktorými bol sv. Peter zviazaný počas väzenia v Ríme.  Bazilika Santa Maria Maggiore, kde pápež Hadrian II. schválil staroslovienčinu za bohoslužobný jazyk. Ubytovanie,  nocľah.        

4.deň: Po raňajkách odchod do Vatikánu,   stretnutie na Svätopeterskom námestí, audiencia so svätým Otcom. Po audencií prehliadka Ríma: Bazilika sv. Petra, poklona u hrobu Jána Pavla II.,  Anjelský hrad, Piazza Navona, Pantheon, S.Maria Minerva, Pomník V. Emanuela II., Rímske fóra,  Koloseum. Vo večerných hodinách odchod nočnou jazdou na Slovensko.

5.deň: transfer na Slovensko s krátkymi občerstvovacími zastávkami. 

Počas púte je zaradená každodenná sv. omša!

Sprievodcovi sa vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolností.

 Zákaz vstupu turistických autobusov do centra Ríma.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TERMÍN:

máj.2016                                                                        č.16201                  

september.2016                                                             č.16202

Termín a nástup pre farnosť podľa  požiadavky!

Cena:      225,-€

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                   

V cene je zarátané:  doprava klimatizovaným autobusom,/Mercedes, Bova, Scania/                      

2x  ubytovanie  – hotel 2,3, - posteľové izby s príslušenstvom  

2x raňajky - kontinentálne, sprievodca, kňaz, poistenie insolventnosti, DPH.

 

V cene nie je zarátané:   * komplexné cestovné poistenie Union   8,50,-

   City tax 2 € os./noc ( platí sa priamo v hoteli - vyhláška mesta Rím 1.1.2011)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 VSTUPY:                     

*  vstupy v Ríme – Vatikánske múzeá 14,-€,  kupola sv. Petra 5 ,-€, /výťah 7,- €/,

                            dolná bazilika sv. Klimenta 5,-€

*   Metro - Rím  -   1 lístok 1 Euro, 1-dňový lístok 4,- €, 3-dňový  lístok 11,- €

 

/Je zákaz vstupu turistických autobusov do centra Ríma/

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 INFO:                                               

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

 

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868