Rím - Manoppello

                  RÍM - MANOPPELLO

              
  
 
 
 
PROGRAM ZÁJAZDU:
 
 
 
1.deň: odchod v ranných hodinách z Košíc, non stop jazdou cez Rakúsko do Talianska s krátkymi občerstvovacími zastávkami.
 
2.deň: Ráno  príchod do  Ríma – preliadka:  baziliky sv. Jána v Lateráne /rímska katedrála -matka chrámov/, Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v budove Scala Santa, baziliky Santa Maria Maggore, kde pápež Hadrian II. schválil staroslovienčinu za bohoslužobný jazyk, baziliky sv. Klementa, kde sa nachádza hrob a pozostatky sv. Cyrila, baziliky sv. Petra v okovách, kde sa  nachádzajú okovy, ktorými bol sv. Peter zviazaný počas väzenia v Ríme. Prehliadka ďalej pokračuje bazilikou sv. Kríža, tu sa nachádzajú pozostatky dreva Kríža ukrižovania Pána Ježiša s klincami a tromi tŕňami koruny, ktoré v r. 320 priviezla z Jeruzalema sv. Helena – matka cisára Konštantína. Ubytovanie,  nocľah.        
 
3.deň: Pokračovanie programu v  Ríme, stretnutie na Svätopeterskom námestí audiencia so svätým Otcom,  prehliadka baziliky Sv. Petra vo Vatikáne, poklona u hrobu  Jána Pavla II., Anjelský hrad, Pantheon, Rímske fórum, Fóra Trajana, Mamertinské väzenie, Koloseum. Návšteva SÚCaM,  sv. Omša. 
 
4.deň: ráno po raňajkách odchod  do Manoppelly. Tri vzácne veci, ktoré nie sú zhotovené ľudskou rukou –  Turínske plátno, obraz P. Márie z Gvadalupe  a šatka z tváre P.Ježiša z Manoppelly. V chráme sv. tváre v Manoppelle  sa nachádza relikviár s podobizňou zmŕtvychvstalého Krista, je to šatka s rozmermi 17 x 24 cm, ktorú položila P.Maria Ježišovi na tvár pri pochovávaní.  Vo večerných hodinách odchod nočnou jazdou na Slovensko.
 
5.deň: transfer na Slovensko s krátkymi občerstvovacími zastávkami. 
 

 
Počas púte je zaradená každodenná sv. omša!
 
Sprievodcovi sa vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolností.

Zákaz vstupu turistických autobusov do centra Ríma.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TERMÍN:  Tento zájazd sa nebude realizovať v roku 2018

CENA:        

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                               
V cene je zarátané:  doprava klimatizovaným autobusom,/Mercedes, Bova, Scania, Man /                              
 2x ubytovanie – hotel – kláštor
 2x raňajky  - kontinentálne, sprievodca, kňaz, poistenie insolventnosti, DPH.
 
V cene nie je zarátané:   * komplexné cestovné poistenie Union   8,50,-€
                                         *City tax  -4,-€/os./deň ( platí sa v hoteli)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VSTUPY:

 
*  Vstupy v Ríme : Vatikánske múzeá 14,-€,  kupola sv. Petra 5,-€ , výťah 7,- €/, dolná bazilika sv. Klimenta 5,-€
*   Metro - Rím :-         1 lístok 1,50 Euro,
                                 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INFO:
                                                                                                 
Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................