Fatima -

        

                                                     

 

                  FATIMA –GARABANDAL - LURDY – La SALETTE

          BATALHA - NAZARE -S.D.COMPOSTELA 

                                                                                                                                                                                                                                               
           

PROGRAM ZÁJAZDU:
1.deň:4.9.2017 V obedňajších hodinách odchod z Košíc do Bratislavy na letisko- check-in odlet do Madridu. Krátka nočná prehliadka Madridu a odchod do Fatimy.
2.deň: 5.9.2017V ranných hodinách príchod do Fatimy prehliadka Sanctuaria s námestím a kolonádou, Kaplnka Zjavenia Panny Márie, Veľký dub –nad ktorým sa zjavovala Panna Mária, Bazilika Najsvätejšej Trojice, Pomník Božského Srdca Ježišovho, časť Berlínskeho múru, Prijímací dom Nossa Senhora Das Dores pre chorých a pútnikov, Kaplnka so stálou adoráciou Najsvätejšej sviatosti Oltárnej, Bazilika Kráľovnej Ruženca, hroby Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto , ktorí dostali posolstvá o šírení úcty k Nepoškvrnenému srdcu P. Márie, vyzýva nás k častým modlitbám, prosí nás prinášať obety za hriešnikov, nikdy už neurážať Boha a prosí o výstavbu kostola na mieste zjavenia. - 17,30 hod. Eucharistická procesia v Sanctuáriu, večera, 21,30 hod. medzinárodná modlitba posvätného ruženca pred kaplnkou Zjavenia, sviečkový sprievod a procesia so sochou Panny Márie, nocľah. Počas dňa slávnostná sv. omša. Večera, Nocľah.
3.deň:06.9.17 raňajky , sv. omša, Krížova cesta ,Kalvária, Kaplnka sv. Štefana , Valinhos: Kaplnka zjavenia, Loca de donom Cabeco: miesto zjavenia anjela, prehliadka rodiska a domov vizionárov: Františka, Hyacinty a Lucie, studňa , kde sa zjavil Anjel Portugalska, 17,30 hod. Eucharistická procesia v Sanctuáriu. Večera o 19,00 a o 21,30 hod. medzinárodná modlitba posvätného ruženca pred kaplnkou Zjavenia, sviečkový sprievod a procesia so sochou Panny Márie, Počas dňa sv. omša, Nocľah.
4.deň: 07.09.17 ráno sv. omša , raňajky- osobné voľno. Okolo 14,00 odchod do Batalhy.
- Batalha by bola malým, nenápadným mestečkom v strednej časti Portugalska, keby v nej nestál jeden z najkrajších kláštorov krajiny. Portugalský kráľ Joao I. venoval stavbu Panne Márii za to, že stála na ich strane v bitke pri Aljubarrote, kde sa mu podarilo poraziť kráľovstvo španielskej Kastílie. Po prehliadke odchod do NAZARÉ: Je to jeden z najobľúbenejších prímorských letovísk, ale to čo nás najviac zaujme je soška P.Márie, ktorá je uložená v kostole Nossa Senhora da Nazare, /Kostol Panny Márie z Nazaretu/.
Po prehliadke odchod do Fatimy. Večera o 19,00 a o 21,30 hod. medzinárodná modlitba posvätného ruženca pred kaplnkou Zjavenia, sviečkový sprievod a procesia so sochou Panny Márie, Počas dňa sv. omša, Nocľah.
05.deň:08.09.2017 /sv.Narodenie Panny Márie/ sv. omša vo Fatime, raňajky uvoľnenie izieb odchod do S.D.Compostela, prehliadka katedrály sv.Jakuba. S.D.Compostela je najväčšie pútnické miesto v Španielsku. Tu sú uložené ostatky sv. apoštola Jakuba, patróna pútnikov. Prehliadka baziliky po nej odchod na miesto ubytovania.
06.deň:09.09.17 po raňajkách odchod do GARABANDALU,– prehliadka miesta zjavenia, je to malá dedinka vysoko v horách v provincii Santander severného Španielska. Od r. 1961 tam prišlo k viacerým zjaveniam. Vizionárkami boli štyri malé dievčatá: vo veku 11- 12 rokov, Dňa 18. júna 1961 uvideli dievčatá anjela. V nasledujúcich dňoch sa im zjavil 8-krát. Dňa 2. júla 1961 sa dievčatám zjavila Panna Mária s dvoma anjelmi, z ktorých jeden bol archanjel Michal. Posolstvo nadväzuje na Lasalettské varovanie Panny Márie ešte v minulom storočí, a osvetľuje vážne upozornenie z Fatimy.
Po prehliadke odchod do Lúrd. Príchod cca 18:00. Ubytovanie večera, prehliadka komplexu bazilík - Baziliky Nepoškvrneného Počatia, podzemná Bazilika Pia X. Prehliadka Jaskyne zjavenia, a o 20,30 hod. nezabudnuteľný sviečkový sprievod. Nocľah.
07.deň:10.09.17 Po raňajkách prehliadka jednotlivých miest- návšteva rodného domu sv. Bernadetty, väzenie, farský kostol, vyšetrovacia budova, kde obhajuje malá Bernadetta svoje videnie. Poobede kúpele a krížová cesta. O 17,00 hod. procesia so Sviatosťou Oltárnou s požehnaním chorých. O 20,30 hod. nezabudnuteľný sviečkový sprievod. , večera, nocľah.
8.deň:11.09.17. Ráno sv. omša v Lurdoch, raňajky. Po raňajkách odchod do La Salette okolo 17.00hod príchod do La Salette. 19. septembra v roku 1846 sa vo francúzskych Alpách neďaleko dedinky La Salette, ktorá sa nachádza na území diecézy Grenoble zjavila Matka Božia dvom pastierom: 11-ročnému Maximinovi Giraud a 15-ročnej Melánii Mathieu. Panna Mária počas zjavenia odovzdala deťom posolstvo, ktoré vzýva k obráteniu a pokániu, pripomínajúc predovšetkým svätenie nedele, pôst, modlitbu a hriechy jazyka: preklínania a neúctu k Ježišovi. Krásna Pani sa s nimi dlho rozprávala a potom odišla vzďaľujúc sa v jasnom svetle. Od toho dňa zástupy ľudí putujú na horu a meno dedinky La Salette sa stalo známym na celom svete. Večera, nocľah.
09.deň:12.09.17/ sviatok najsvätejšieho mena P.Márie sv. omša v La Saletskej bazilike, raňajky náboženský program. V poobedňajších hodinách odchod nočnou jazdou na Slovensko.
10.deň:13.09.2017 Transfer po Slovensku. Príchod do: BA... – Žiliny... – Košíc .
Zmena programu vyhradená podľa okolností!! Počas púte je zaradená každodenná sv. omša!
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termín:  Tento zájazd nebude zaradený v roku2018                               LET/BUS                                                                               

 Cena:                                                 

 

V cene zájazdu je: Doprava klimatizovaným autobusom,/Scania, Bova, Mercedes/kávovar DVD

 -Letenky.

 7x ubytovanie:

3xFatima***hotel 2-posteľové izby so soc. zariadením,

1x OVIEDO - okolie

2xLurdy    ***hotel 2-posteľové izby so soc. zariadením

1xLa Salette pútnický dom 2,3,4,-so soc. zariadením

7x raňajky - kontinentálne

5x večera –- 3x Fatima- ,2x Lurdy – kontinentálne

sprievodca , kňaz,  poistenie insolventnosti CK. 

V cene nie je zarátané: večera na Lasalette: 10,-€

 komplexné cestovné poistenie Union pre účastníkov zájazdu. 2,- deň x 10 dní

Letiskový poplatok: 65,-€

Nástupné miesta:KE –PO- PP- Žilina, Trenčín,.Trnava ,Bratislava

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VSTUPY:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris.ck@gmail.com">mailto:stellamaris.ck@gmail.com">stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868