SKALNÉ SAKTOARIUM - HORA BUTKOV

 

 

 

         HORA BUTKOV  

 SKALNÉ   SAKTUÁRIUM

BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

Na hore Butkov, 11. etáži lomu zaznelo 9. júla 2012 nezvyčajné posolstvo: „Postavte na tejto hore kríž!“ Novopostavený monumentálny kríž spolu so skalou, v ktorej je ukotvený, meria 12 metrov. V srdci kríža sú umiestnené vzácne relikvie dreva Svätého kríža a v otvore do skaly (relikviári) je umiestnený kamienok, ktorý sa uvoľnil pri poslednej renovácii otvoru, v ktorom stál na Golgote Kristov kríž. Slávnosť požehnania kríža sa konala 14. septembra 2013, na sviatok povýšenia Svätého kríža za účasti pátra Eliasa Vellu, známeho exorcistu z Malty. O niekoľko mesiacov neskôr bol na hore Butkov požehnaný pamätník pápeža sv. Jána Pavla II. A postupne sa pridávali ďalšie relikvie svätých...

 

Pútnické miesto Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka nad Váhom. História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne, siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. Pozostáva z dvoch objektov – pútnického kostola Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorý je postavený na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, ktorých si na tomto pútnickom mieste uctievame, sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy.

Cena:  35,-€ jeden deň-  len Ladce –Skalné sanktuárium                                      

Cena:  68,-€    dva dni -  Ladce - Skalka

 

Termín: 21.04. - 22.04.2018                                     č.z.18801

V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom, 1x ubytovanie, raňajky, tech.sprievodca,   poistenie insolventnosti, DPH.

V cene nie je zarátané: komplexné cestovné poistenie Union 2,-€ osoba deň

 

 Súčasťou každodenného programu je aj svätá omša!

 

Priska Kapitánová  www.stellamaris.sk 

Informácie: STELLA MARIS, tel: 055/625 33 58,  0905 267 868